Boligkøb

Kategori: Boligkøb
Spørgsmål:

Oprettelse af andelsboligforening i Spanien

Jeg vil høre om man kan oprette en spansk andelsboligforening så man undgår de store udgifter til stempel ved salg. Hvis en dansker ejer sådan en andel vil vedkommende så være skattefri af fortjenesten ved salg??
Af: Henrik L. - 14/03/2012
Svar:

Nej, det kan man ikke

I Spanien kender vi ikke til den konstruktion (Andelsboligforening) du nævner.

Af: Advokat José María Barnils,
Forum Advokater
Kategori: Boligkøb
Spørgsmål:

Vi er tre familier som har fundet et dejligt hus i Sydfrankrig, som vi gerne vil købe sammen

Prisen er lige over 5 millioner danske kroner og betaling vil ske kontant - altså ingen lån. Vi er dog usikker på, hvordan vi skal erhverve ejendommen da vi er tre købere (alle ægtepar og vi har alle børn). Det vi bl.a. har talt om er: hvad gør vi hvis en familie gerne vil sælge, hvis der sker dødsfald og arveforhold til ægtefælle og/eller børn.
Af: Susanne H. 26/08/2011
Svar:

Køb via et såkaldt SCI selskab er en klar fordel

I en situation som den foreliggende vil det være en klar fordel at købet sker ved et såkaldt SCI selskab. Det er en form for privat ejendomsinteressentskab, som er almindeligt anvendt ved samkøb og i større familiekøb også af franskmænd, og det fungerer fint skattemæssigt i både Frankrig og Danmark. Det er vigtigt, at dette SCI stiftes inden eller senest samtidig med købet, og at der gives mulighed for det allerede i slutsedlen. Advokatbistand er meget tilrådeligt i disse sager.

Af: Advokat Bertil Jacobi,
Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen
Kategori: Boligkøb
Spørgsmål:

Hvilke regler er der for køb af hus og grund i Thailand

Hvilke regler der er for køb af hus i Thailand, men også vedrørende køb af land (byggegrunde). Hvilke regler er man underlagt i forbindelse med det?
Af: C. Petersen - 01/04/2011
Svar:

Følgende regler gælder for køb af hus og grund i Thailand

Tak for spørgsmålet. Den thailandske lovgivning på området omkring boligkøb kan virke uoverskuelig, men det er faktisk ikke så galt. Det allervigtigste er at man har en formidler/ agent/ ejendomsmægler indeover som man har tillid til og hvor misforståelser ikke opstår som følge af en sproglig bariere. 

Udlændinge kan ikke eje jord i Thailand, men vil man som undertegnede alligevel "eje" jord sættes et thailandsk firma op til formålet. Dette betyder at der er 51% thai ejerskab og 49% udenlandsk ejerskab i firmaet. Det normale er at de 49% er A-aktier og de 51% er B-aktier hvilket sikre dig fuld kontrol med virksomheden. Det er vigtigt at et sådant firma ikke sættes op udelukne med det formål at eje jord som ens hus står på da dette er ulovligt. Der skal være aktivitet og betales skat i firmaet for at det kan godkendes. 

Vedr ejerskab af hus understøttes dette at en yellow book som laves af det projekt du evt køber i. Ejerskab af hus kan ejes 100% af udlændinge mens jorden hvorpå huset står/ bygges normalt leases over en periode på 30 år som kan forlænges 2 gange op til 90 år. Det er vigtigt at når man indgår leaseaftaler at man sikre sig at man kan handle jorden frit til 3. part og at det originale skøde udleveres. 

Bemærk at der kun er 2 typer skøder der kan bruges if.m. bolighandel og byggeri og det er CHANUTE & NOR SOR 3 GOR. Alle andre skøder kan ikke udstykkes lovligt og det anbefales ikke at handle den slags jord med mindre formålet er landbrugsdrift eller lign.

Af: Indehaver Flemming Bo Sørensen,
Oriental Invest
Kategori: Boligkøb
Spørgsmål:

Vi vil bygge et "oldekolle" på Costa del Sol

Vi er 7 par der har snakket meget om at lave et "Oldekolle" på Costa del sol. Planen er at købe et nedlagt landbrug eller lign. og bygge 8 små (ca.50-60kvm) huse og så bruge det oprindelige hus til fællesrum. Kan det lade sig gøre ? hvor meget må man bygge i % på grunden ? skal man lave en andelsforening eller noget andet ? Er byggetilladelser til at få fat i eller er det en lang sej kamp med det spanske system?
Af: Lars Duus - 25/11/2010
Svar:

Kontakt kommunen inden I gør noget

Min anbefaling er, at man kontakter kommunen, hvor grunden er beliggende, og spørger dem, om hvorvidt I kan bygge diverse huse på grunden. Jeg kan ikke give et generalt svar til spørgsmålet, da betingelser osv afhænger af hver kommune og for hvert præcise område/grunde. Det er ekstremt vigtigt før I foretager jer noget  at kontakte kommunen og spørger om man kan bygge på grunden og om man vil være i stand til at få en byggetilladelse.

Det er ikke nødvendigt at etablere en andelsforening. Det afhænger meget om jeres planer. Skal I alle sammen ejer grunden og husene? Skal hvert par eje sit eget hus?

Det er ikke en sej kamp med det spanske system at få byggetilladelse. Projektet skal bare afleveres til kommunen, som bagefter vil godkende den eller ej. Derfor er det vigtigt inden I kaste jer ud i projektet at kontakte kommunen for at vide om det er muligt at bygge, og hvis ja, hvor meget kan det bygges på grunden.

Af: Advokat José María Barnils,
Forum Advokater
Spørgsmål:

Udlejning af ejendom i Kroatien

Min kone og jeg overvejer nu, efter ti år med fantastiske ferier på øen Hvar i Kroatien, at købe en ejendom der. Vores hjerter er også faldet pladask for et ældre stenhus, som prismæssigt ligger lige i overkanten af det, som vi havde forestillet os. Uanset prisen, så var udlejning fra starten en del af "konceptet". Derfor følte vi os også slået hjem, da det viser sig, at udlændinge godt må eje, men ikke udleje ejendom i Kroatien. Er det korrekt og kan det på lovlig vis omgås? Jeg har også hørt, at man kan etablere en virksomhed i Kroatien - og derigennem købe ejendommen. Så skulle der vistnok være mulighed for udlejning. Men hvordan ser beskatningen herhjemme så ud?
Af: Mario Præstholm Riewerts - 17/08/2010
Svar:

Udlændinge kan godt udleje deres ejendomme i Kroatien

Det er korrekt, at danskere kan købe ejendomme i Kroatien siden januar 2009.

Det er ikke korrekt, at udlændinge i Kroatien ikke kan udleje deres ejendomme. Det kan de og det er lovligt.

Det vil sige, at I kan købe en ejendom og derpå leje den ud.

I skal dog være opmærksomme på, at lejeindtægterne bliver beskattet såvel i Kroatien som i Danmark. I Danmark kan I fratrække det beløb, som I har betalt til de kroatiske skattemyndigheder.

Af: Advokat José María Barnils,
Forum Advokater
Kategori: Boligkøb
Spørgsmål:

Hvad skal jeg oplyse til de danske myndigheder

Jeg er fast bosiddende her i Brasilien og modtager min førtidspension hver måned fra Danmark og betaler derfor skat i Danmark. Nu har jeg planer om køb af bolig her i Brasilien. Hvad har jeg pligt til at oplyse til de Danske myndigheder?
Af: Arne Rasmussen - 05/01/2010
Svar:

Der skal ikke oplyses noget til de danske myndigheder

Da der er fast bopæl til Brasilien og skatteyder er fuld skattepligtig dertil skal Danmark ikke informeres om køb af bolig i Brasilien. Når skatteyder evt. flytter til Danmark igen skal det oplyses når skattepligten indtræder.

 

Af: Fuldmægtig Torben Dam Olesen,
SKAT
Kategori: Boligkøb
Spørgsmål:

Jeg er i gang med at købe bolig i Frankrig og har følgende spørgsmål

Købet betales og financieres fra Danmark - behøver jeg så egen juridisk / notar bistand i Frankrig eller er det tilstrækkeligt at kontakte en advokat her i Danmark? Beskatningsaftale Danmark / Frankrig - Boligen vil blive udlejet til vores datter. Hvor skal der betales skat af lejeindtægten og hvor kan renteudgifter modregnes? Kan udgifter til drift og vedligehold modregnes i huslejeindtægten? Hvor skal der betales kapitalvindingsskat ved et senere salg? Vil det være en fordel at oprette et SCI og udleje fra dette?
Af: Jens Jensen - 22/10/2009
Svar:

I Frankrig er en notar nødvendig...

I Frankrig er en notar nødvendig, allerede fordi notaren også er tinglysningsmyndighed og den, der afregner alle statsafgifter ved handelen. Notaren har en række lovbundne krav til en handel, som skal kontrolleres, og disse er i et vist omfang beskyttende for en køber, men han er begge parters neutrale sagsbehandler. Det er altså ikke muligt at undvære notaren. Anvendelse af en dansk advokat kan derfor være rimelig, hvis man som køber vil have nogen, der særligt varetager ens interesser. Rådgivning om køb af fast ejendom i Frankrig er dog et speciale, der kræver en særlig viden om fransk sprog og franske forhold.

Udlejning vil blive beskattet både i Frankrig og i Danmark, men der er ved at komme regler, som gør at der tilsammen højest skal betales den højeste skat, og det er normalt i Danmark. Skatten her nedsættes så med den i Frankrig betalte skat. I begge lande er der ret rimelige skatteregler for udlejning af ferieboliger. Er der tale om helårsudlejning, bør man indhente særlig skatterådgivning.

Er der tale om en feriebolig, skal der normalt kun betales kapitalvindingsskat i Frankrig. Skatten er forholdsvis begrænset og nedsættes med ejertiden. Er det en Helårsbolig, anses udlejningen formentlig som en erhvervsvirksomhed, og så kan der blive tale om en større kapitalvindingsskat, og eventuelt i begge lande, indtil en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst måtte være indgået.

Det er næppe en fordel at oprette et SCI selskab, hvis lejligheden skal udlejes. Denne selskabstyper er ”civil” , men beskattes som virksomhed, når der er fast udlejning. Det medfører regnskabspligt og kapitalvindingsskat uden nedslag.

Måske skulle Deres datter stå som køber, da det kunne afbøde nogle af disse problemer.

Af: Advokat Bertil Jacobi,
Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen
Kategori: Boligkøb
Spørgsmål:

Skal vi stifte et dansk eller fransk selskab, når vi og to vennepar vil købe hus i Sydfrankrig?

Vi påtænker sammen med 2 vennepar fra udlandet at gå sammen om at købe et hus i Sydfrankrig. Jeg har hørt at man kan oprette et ApS og lade det købe huset. Det vil jo lette aftalen mellem os 3 ejere. Er det korrekt at et dansk ApS godt kan købe et fransk hus eller vil det være bedre at oprette et selskab i Frankrig?
Af: Henrik Møller - 03/09/2009
Svar:

Det rigtige vil være at stifte et fransk ejendomsinteressentskab

Det er hensigtsmæssigt, at to par, der vil købe en fransk ejendom, gør det ved et af dem oprettet selskab, men det er helt uhensigtsmæssigt, hvis selskabet får begrænset ansvar, som for eksempel et dansk ApS eller et dansk A/S.

I så fald vil brugen af den franske ejendom blive beskattet i Danmark med frynsegodebeskatning, som fuldstændig ødelægger økonomien i sagen.

Det rigtige vil være at stifte et fransk ejendomsinteressentskab, kaldet et SCI selskab, som køber ejendommen. Det vil ikke have den utilsigtede skattevirkning, og det vil være et godt og smidigt instrument til eventuelle senere ejerskifter. Oprettelsen vil koste omkring kr. 35.000, men denne merudgift ved handelen opvejes efter min opfattelse ganske af, at man får en administrativ, skattemæssig, samejemæssig og langsigtet ejerform for boligen i Frankrig.

Af: Advokat Ann-Sofie Kold Christensen,
Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen
Kategori: Boligkøb
Spørgsmål:

Hvilke omkostninger er der ved køb af bolig i Spanien

Vi overvejer at købe et hus i Spanien. Hvilke omkostninger er der i forbindelse med et køb udover selve prisen på ejendommen?
Af: Niels Møller - 04/06/2009
Svar:

Omkostninger ved køb af bolig i Spanien

Når man køber en ejendom i Spanien, skal køber påregne med at betale nedenstående omkostninger, udover købesummen:

Hvis der er tale om køb af en ejendom, som handles for første gang:

Skal køber betale:

  • Moms: 7 % af købesummen
  • Dokumentskat (AJD): 1 % af købesummen
  • Notar og tinglysningsomkostninger: 1-1,5 % af købesummen

Hvis der er tale om køb af en ejendom, som har været handlet før:

Skal køber betale følgende:

  • Overdragelsesskat (ITP): 7 % af købesummen
  • Notar og tinglysningsomkostninger: 1-1,5 % af købesummen

Hvis køberen bliver bistået af en advokat, plejer advokatens honorar at udgøre 1-1,5 % af købesummen.

Ejendomsmæglerens honorar plejer sælger at betale.

Af: Advokat José María Barnils,
Forum Advokater