Jura

Kategori: Jura, Skat
Spørgsmål:

Spansk lejlighed arvet eftermor/svigermor

1/ Min ægtefælle som er spansk/dansk statsborger (dobbelt nationalitet efter Francos død), har efter sin mor, som er spansk og altid boet i Baskerlandet, arvet hendes lejlighed i Bilbao. 2/ Hvordan står vi skattemæssigt her i Danmark, hvor vi bor? Vi har tænkt os at bruge lejligheden som privat 2. bolig, og ikke leje den ud. 3/ Der er ikke arveafgift af forældrearv i Baskerlandet, hvor lejligheden ligger. 4/ Hvordan kommer vi videre, så vi ikke kommer i konflikt med den danske skattelov? 5/ Vi betaler ejendomsskatter i Baskerlandet, på samme vilkår, som alle andre baskere. 6/ Vi ved ikke præcis hvad lejligheden er værd; men der er et skøde i Baskerlandet, hvor der er en skønnet værdi af lejligheden, på 180000 euro, hvad den ikke er værd i dag, som boligsituationen i Spanien. 7/ Er det den værdi eller den nuværende handelsværdi, der evt. skal opgives til skattevæsnet. Accepterer de danske skattemyndigheder "valor catastral"?
Af: Kurt K. - 25/08/2011
Svar:

Flere spørgsmål og derfor flere svar til arven af spansk bolig

1/ Tillykke med det. Husk, at den spanske ejendom skal skiftes hos en notar i Spanien. Notaren vil oprette et arveudlægsskøde som sendes til tinglysningskontoret, således at din ægtefælle bliver tinglyst som ejeren.

2/ Din ægtefælle skal betale ejendomsværdiskat i Danmark af den spanske ejendom. Man kan fradrage det beløb man betaler i Spanien i ejendomsskat. Hvis ejendommen lejes ud skal lejeindtægten beskattes (Man kan fradrage den indkomstskat man betaler i Spanien).

3/ Det er korrekt, så længe din ægtefælles mor har været bosat i Vizcaya i det mindste i de sidste fem år.

4/ Næste gang din ægtefælle sender sin selvangivelse til skattemyndighederne skal den pågældende inkludere værdien af den spanske ejendom.

5/ Korrekt.

6/ Når arveudlægsskøde udarbejdes hos notaren, angiver man en værdi (som er anerkendt af de spanske skattemyndigheder) til ejendommen. Denne værdi er den som din ægtefælle skal selvangive til myndighederne i Danmark.

7/ Jeg mener, at det er værdien som anføres i arveudlægsskøde den værdi som man bør angive til skattemyndighederne.

Af: Advokat José María Barnils,
Forum Advokater