Pension/Forsikring

Kategori: Pension/Forsikring
Spørgsmål:

Beskatning af pension fra DIP i udlandet?

Om en måned fylder jeg 70 og overvejer at flytte væk fra det politiske kaos i Danmark. Jeg er enlig med eget parcelhus, som jeg kan sælge. Har en livslang pension fra DIP (Danske Ingeniører Pensionskasse). Jeg kunne overveje 3 muligheder, Frankrig (hvor jeg har boet tidligere), Australien, hvor min ene søn bor og Californien, hvor min datter bor. Af Skats hjemmeside fremgår, at, dan pensionen er opsparet med skattefradrag, så er jeg i princippet skattepligtig i Danmark. Danmark har dobbeltbeskatningsaftaler med fx. Frankrig og sikkert også andre lande. I Frankrig vil jeg skulle betale skat af pensionen der, og den vil nok være lavere. Hvorledes vil det forholde sig i Australien (Perth) og Californien? Dertil: Den danske skat består jo af statsskat og kommuneskat. Den skat, som skal betales, hvis man bor i udlandet, kan vel kun være statsskat, eller hvordan?
Af: Knud T. - 18/02/2012
Svar:

Sådan beskattes din pension ved udflytning til respektive lande

Frankrig: da Danmark opsagde dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig var det blandt andet  for at opnår beskatningsretten til pensioner som personer havde indbetalt og fradraget imens de havde boet i Danmark.
I forbindelse med dobbeltbeskatningsoverenskomsten blev der lavet en overgangsbestemmelse, som siger at de personer som var bosiddende i Frankrig den 28.11.2007 forsat ville kunne modtaget deres pensioner skattefrit, hvis de vel og mærket blev boende i Frankrig.

Dette betyder for dig at Danmark har beskatningsretten til dine pensioner hvis du flytter til Frankrig.  Frankrig skal hvis de opkræver skat af din pension lempe for den skat du har betalt til Danmark, det vil i praksis betyder at Frankrig ikke kan kræve nogen skat af dine danske pensioner.

Australien: I dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Australien artikel 18, står der at det er kildelandet i dit tilfælde Danmark som har beskatningsretten af pensionen, hvis modtageren er statsborger i kildelandet. Det vil sige hvis du er dansk statsborger er det Danmark som har retten til at opkræve skat af din pensioner.

USA: artikel 18 og 19 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA siger, at det er kildelandet som har beskatningsretten til pensioner, medmindre personen var flyttede til den kontraherende land inden den 31.03.2000. Det vil for dig betyder at Danmark har beskatningsretten til dine pensioner selvom du flytter til USA.

Du skal både betale stats og kommuneskat af dine pensioner selvom du er udrejst af Danmark.

Kommuneskatten bliver beregnet ud fra den kommune du rejser ud fra.

Af: Fuldmægtig Torben Dam Olesen,
SKAT
Spørgsmål:

Hvordan beskattes min førtidspension ved evt. flytning til Tjekkiet?

Vi overvejer at købe en bolig i Tjekkiet og overvejer at flytte derned. Jeg er førtidspensionist, og vil derfor høre angående beskatning af min pension.
Af: Lars Nielsen - 28/10/2010
Svar:

Danmark har beskatningsretten

Fordelingen af beskatningen af pensionsudbetalingerne afhænger af den dobbeltbeskatningsaftale der er indgået med Tjekkiet.

I aftalens artikel 18 står der følgende: ”Udbetaling i henhold til sociallovgivningen (inkl. Folkepension) kan kun beskattes i kildestaten” .

Det vil med andre ord sige, at det er Danmark som har beskatningsretten til din førtidspension.

Du kan læse mere om fraflytning på SKAT hjemmeside www.skat.dk  / borger / udland

Af: Fuldmægtig Torben Dam Olesen,
SKAT
Kategori: Pension/Forsikring
Spørgsmål:

Pensionsforhold rent skattemæssigt ved flytning til Tyrkiet

Jeg planlægger at flytte til Tyrkiet om ca 3-4 år som pensionist og vil gerne høre hvorledes mine pensionsforhold vil blive rent skattemæssigt. Jeg har pensionskasseordning, rate- og kapitalpension, såvel arbejdsgiveradministreret, arbejdsgiverordning samt privat. Endelig vil jeg høre hvorledes min folkepensions kan flyttes til Tyrkiet.
Af: Jens - 20/08/2010
Svar:

Der er mange faktorer som spiller ind, når man skal bestemme, hvorledes en pension skal beskattes efter fraflytning til et andet land.

Derfor er det, med baggrund i de modtagne oplysninger, meget svært at give et præcis svar på dine spørgsmål.

Danmark og Tyrkiet har indgået en dobbeltbeskatningsaftale og det er denne aftale som skal afklare hvilket land som har beskatningsretten til de enkle indtægtskilder.

Hovedreglen i denne aftale er at det er kildelandet ( det land hvor pensionen strammer fra ) som har beskatningsretten til pensionen; men der er ingen regler uden undtagelser.

Derfor vil jeg opfordrer dig til at tage kontakt til SKAT før din udrejse, således at SKAT på det tidspunkt kan give dig et klart svar på, hvordan de enkelte pensioner beskattes.

Hvorvidt din folkepension kan flyttes til Tyrkiet behandles i de kommunale myndigheder, hvorfor du i givet fald opfordres til at tage kontakt til kommunens pensionsafdeling for at få afklaret dette spørgsmål.

Af: Fuldmægtig Torben Dam Olesen,
SKAT
Spørgsmål:

Jeg har kommunal tjenestemandspension...

Jeg har kommunal tjenestemandspension, + indekskontrakter, hustru PKA (sundhedsplejerske). Hvordan er vi stillet skattemæssigt, hvis vi vælger at flytte til Spanien?
Af: J. Bjerregaard - 19/08/2009
Svar:

Da vi endnu ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Spanien...

Da vi endnu ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Spanien er reglerne således:

Har SKAT beskatningsretten på nedennævnte udbetalinger, hvis man blev i Danmark – ja så fortsætter beskatningsretten ved udrejse til Spanien, blot bliver man begrænset skattepligtig af de nævnte udbetalinger, hvilket vil sige, at SKAT udelukkende beskatter udbetalinger der kommer fra Danmark og kigger ikke på evt. kommende indtægter fra Spanien.

Håber ovenstående giver en forståelse af problemstillingen.

Supplerende vil jeg råde parret til at kontakte SKAT Udland, når de har truffet den endelige beslutning.

Af: Fuldmægtig Torben Dam Olesen,
SKAT
Spørgsmål:

Vi har en lejlighed i Spanien (købt juni 2008). Vi vil gerne - når jeg om 4 år går på pension - flytte derned og i den forbindelse vil

Vi har en lejlighed i Spanien (købt juni 2008). Vi vil gerne - når jeg om 4 år går på pension - flytte derned og i den forbindelse vil jeg gerne vide hvordan indkomst - folkepension - renteindtægter bliver beskattet (ved godt at ratepensioner skal beskattes i Danmark) Hvad hvis jeg mister min erhvervsevne inden da og bliver tilkendt pension (ikke offentlig men fra privat pensionsordning) - hvordan beskattes en sådan pension?
Af: Karen H. - 17/09/2009
Svar:

Som situationen er p.t., er der ikke nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Spanien. Om der er det om 4 år, kan vi ikke svare på, og i givet fald ved vi jo ikke, hvordan indholdet bliver.

Som situationen er p.t., er der ikke nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Spanien. Om der er det om 4 år, kan vi ikke svare på, og i givet fald ved vi jo ikke, hvordan indholdet bliver.

Folkepension

  • Som det er nu, så beskattes din folkepension i Danmark, som hvis du bor i Danmark. Den beskattes i princippet også i Spanien, men her er det muligt at få nedslag for den danske skat. (For god ordens skyld er der os bekendt ikke praksis på området endnu).

Renteindtægter

  • Som resident i Spanien beskattes renteindtægter som spansk kapitalindkomst med 18 %.

Tab af erhvervsevnen

  • Hvis du får udbetaling fra en forsikring for tab af erhvervsevne, så vil Danmark beskatte udbetalingerne på lige fod med pensioner – se ovennævnte om folkepension.

Hvis I overvejer at flytte, når de 4 år er gået, så er det vigtigt at få lavet en samlet beregning af skat, sygeforsikringer, arveafgifter m.v. for at se, om det kan betale sig rent økonomisk, eller om det er bedre at bibeholde folkeregisteradresse i Danmark, og så ellers nyde en stor del af året i Spanien. Man skal dog være opmærksom på, at selvom man har folkeregisteradresse i Danmark, så kan der komme problemer, hvis man har opholdt sig i Spanien i mere end 183 dage ud af et kalenderår. Så er man nemlig fuldt skattepligtig til Spanien.

Af: ,
Kategori: Pension/Forsikring
Spørgsmål:

Vi har en ratepension. Hvad skal vi være obs på ved flytning til Spanien?

Vi er et ægtepar, som overvejer at flytte til Spanien inden for 1-2 år. Vi købte vores bolig i Spanien for 3 år siden. Vi har begge en ratepension, som vi stadig indbetaler til. Vi er stadig erhvervsaktive og vil også være det mindst 10 år endnu, men helst i Spanien. Er der i den forbindelse noget vi skal tage højde for med hensyn til vores pension og kan vi fortsat indbetale på vores ratepension selvom om vi er bosat i Spanien?
Af: Lise og Peter - 08/07/2009
Svar:

Udmiddelbart ikke noget ved flytning til Spanien

Umiddelbart er der ikke noget I skal tage Jer i agt for ved flytning til Spanien mht pensioner, idet Danmark jo desværre har opsagt dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Spanien. Der er fuld skat på udbetalingerne til Danmark.

Hvis I er erhvervsaktive i Spanien, kan det ikke betale sig at indbetale til dansk ratepension, idet indbetalingen ikke giver Jer noget skattemæssigt fradrag i hverken Spanien eller Danmark. Til gengæld skal I betale dansk skat ved udbetaling. Altså er det en rigtig dårlig forretning.

Hvis I har erhvervsaktiviteter i Danmark, kan det måske give mening at indbetale til en ratepension via arbejdsgiver. Her skal bemærkes, at der fra næste år kun gives fradrag på maksimalt kr. 100.000 til en ratepension. Hvis man vil spare mere op til pension, så kan det gøres på en livrente. Det er et forholdsvis kompliceret produkt. Men i korte træk kan man sige, at når man opretter en livrente vælger man et pensioneringstidspunkt, og så aftaler man en indbetaling. Når man så går på pension, udbetales livrenten livsvarig. Bliver man rigtig gammel, kan det være en god forretning, og bliver man ikke særlig gammel, kan det være det modsatte. Men man kan aftale, at den også udbetales til ægtefællen, så længe vedkommende lever. Der kan fx også aftales et vist antal års udbetaling til børnene.

Når man beregner, om det kan betale sig at spare op til pension, skal man tage højde for, hvor meget man sparer i skat af indbetalingen. Dette afgøres selvsagt af den årlige indkomst, fx om man betaler top-skat. Man skal så beregne, hvor meget man vil skulle betale i skat ved udbetalingen. Hvis det man sparer i skat er mindre, end det man skal betale i skat af udbetalingen, er det formentlig en dårlig idé at indbetale til pensionen.

Af: ,