Andet

Kategori: Andet
Spørgsmål:

Er det korrekt, at jeg kun må opholde mig i Danmark tre måneder af gangen, når jeg har haft mit danske sommerhus i 8 år og er pensionist?

Jeg kom til Spanien i december 2004 og i januar 2006 valgte jeg at flytte ud af Danmark,og dermed blev jeg fritaget for skat i Danmark, og skattepligtig i Spanien. Jeg solgte min helårsejendom og købte et sommerhus, kontaktede dengang Vordingborg Kommune omkring hvor længe jeg måtte opholde mig i Danmark, fik svaret 6 mdr. Nu har jeg ladet mig fortælle, at den dag jeg har haft mit sommerhus i 8 år og er pensionist (det bliver jeg i oktober 2013 ) så bliver reglerne anderledes omkring mit ophold i Danmark, for så skulle mit sommerhus få status af en helårsejendom. Kan det være rigtig??? Er det rigtigt at jeg kun så må være i Danmark i 3 mdr og skal så rejse retur til Spanien for så igen efter X antal tid igen at smutte til Danmark i 3 mdr., hvis det er rigtig, har I så et godt råd om hvad jeg kan gøre? Jeg rejser normalt kun til Danmark 1 gang om året, og ville ikke syntes det var særligt rart at skulle rejse så meget frem og tilbage.
Af: Helen Dalby - 03/01/2012
Svar:

Ja, du må alene opholde dig i Danmark uafbrudt i 3 måneder eller 180 dage inden for et år på grund af ferie eller lignende.

Reglerne forbliver de samme, medmindre Folketinget ændrer dem. Men den regel du omfattes af, ændres i kraft af, at dit sommerhus fra et tidspunkt 2013 må anvendes som helårsbolig efter planloven, dvs. når du har haft sommerhuset i mindst 8 år, og du er blevet pensionist. Der er to forskellige regelsæt om indtræden af skattepligt. Det ene regelsæt vedrører indtræden af skattepligt på grund af ophold. Det er dette regelsæt, som du pt. er omfattet af. Det andet regelsæt vedrører indtræden af skattepligt på grund af bopæl, og det er dette regelsæt, som du i 2013 vil blive omfattet af. Reglerne for indtræden af skattepligt ved ophold er, at du ikke bliver skattepligtig, medmindre dit ophold varer mindst 6 måneder, hvilket også var hvad Vordingborg kommune i sin tid svarede. Baggrunden for reglen er, at du ikke har en helårsbolig i Danmark til rådighed. I 2013 får du en helårsbolig til rådighed i kraft af de 8 års ejerskab til sommerhuset og din status som pensionist. Og så ændres omfanget af tilladte ophold også. Fra 2013 må du alene opholde dig i Danmark uafbrudt i 3 måneder eller 180 dage inden for et år på grund af ferie eller lignende.
 
Så det er rigtigt, at du kun må være i Danmark i en sammenhængende periode på 3 måneder. Og du skal herudover være opmærksom på de 180 dage. De 180 dage beregnes ikke på grundlag af et kalenderår, men på grundlag af en sammenhængende periode på 12 måneder. Vi kan ikke give noget godt råd, da de 3 måneder/180 dage er lovens maksimum.

Af: Advokat José María Barnils,
Forum Advokater
Kategori: Andet
Spørgsmål:

Spørgsmål: Overdragelse af ejerskab af fastejedom i Spanien efter "skilsmisse"

Min kæreste og jeg har fælles ejendom i Spanien, med skævt ejerskabs forhold. Jeg ejer 70% og hun 30%. Da vi er gået fra hinanden, vil hun ud af ejerskabet og jeg køber hende ud. Hvilke udgifter er forbundet med den juridiske overdragelse, og hvordan tænker I at udgifterne til de spanske offentlige myndigheder skal dele mellem os?
Af: S. Olesen - 01/03/2010
Svar:

Svar: Der er to muligheder for overdragelse

Din kæreste vil ud af ejerskabet og du vil således være eneejer af den spanske ejendom.

Der er to muligheder:

a) Din kæreste sælger sine 30% til dig, eller
b) I ophæver jeres fælleseje over ejendom, således at du bliver ene ejer.

Omkostninger:

a) Overdragelsesskat: 7% af købesummen

Notar og tinglysningsomkostninger: cirka 1% af købesummen

Disse afgifter/omkostninger betales normalt af køberen.

Sælger skal endvidere betale kapitalgevinstskatten og grundværdistigningsskat

b) Dokumentskat: 1% af købesummen

Notar og tinglysningsomkostninger: cirka 1% af købesummen

Disse omkostninger betales normalt af den , som bliver eneejer af ejendom ved ophævelse af fællesejeforholdet.

Man kan selvfølgelig aftale parterne imellem, hvem der skal betale de forskellige afgifter og omkostningerne.

Notarens honorar og tinglysningsomkostninger afhænger af købesummen og af andre faktorer (hvor mange sider består dokumentet af, osv.). Men disse omkostninger plejer at udgøre cirka 1% af købesummen.

Som du kan se vil option b) være den billigste for jer.

I skal også finde ud af, hvor stor købesummen skal være.

Hvis I ikke vil bruge markedsprisen, anbefaler jeg, at I kontakter kommunen og spørger dem til hvilken minimumspris, man kan sælge ejendommen.

Af: Advokat José María Barnils,
Forum Advokater